BELGIAN CAMPAIGN FOR AN ACADEMIC AND CULTURAL BOYCOTT OF ISRAEL (BACBI)
 

 
 

BACBI: Beginselverklaring.


Ondergetekenden, Belgische academici en intellectuelen, steunen de Palestijnse oproep van 2005 voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS). We roepen onze collega’s in de Belgische samenleving ertoe op uitgebreid en consequent alle Israëlische academische en culturele instellingen te boycotten, door het volgende toe te passen:

1. Zich onthouden van deelname aan elke vorm van academische of culturele samenwerking, medewerking of gezamenlijk project met Israëlische instellingen en onderzoeksentiteiten;

2. Een uitgebreide boycot van Israëlische instellingen bepleiten, niet van individuele Israëlische academici, op het nationale en internationale vlak, met inbegrip van de opschorting van elke vorm van financiering en subsidiëring van die instellingen;

3. Promoten van de afstoting van en desinvestering uit Israël en multinationale ondernemingen die betrokken zijn bij de systematische schending van het internationaal recht die de staat Israël begaat, door internationale academische instellingen;

4. Naar de veroordeling toe werken van de Israëlische politiek, door aan te dringen op resoluties, aan te nemen door academische, professionele en culturele verenigingen en organisaties;

5. Constructieve dialoog steunen met Israëlische collega’s ten einde gezamenlijk de Staat Israël ertoe te brengen het internationaal recht te eerbiedigen, en zulks in dezelfde geest als de oproep tot gemeenschappelijk verzet uitgaande van de Palestijnse universitairen die het PACBI initiatief hebben gelanceerd.

6. Palestijnse academische en culturele instellingen steunen.


_____________________Om deze beginselverklaring te ondertekenen, klik hierboven op "Sign Statement". We zullen de lijst van de ondertekenaars regelmatig actualiseren. Mocht u ondertekend hebben en uw naam toch niet terugvinden op de lijst, wil dan aub even datum-en-uur verifiëren waarop de lijst het laatst geactualiseerd werd (bovenaan de lijst).


_____________________ 

Current Affairs

    Voor het archief klik hier! 

 
See Copyrights - Disclaimer - Privacy.
(Free script provided by JavaScript Kit).

Webmaster: email